Moa svømmehall Moa svømmehall

Moa svømmehall
Moa svømmehall

Prisar

Billett eller kort kan du kjøpe i billettluka vår. Her er ein oversikt over prisane.

Prisane blir bestemt av Ålesund kommunestyre og gjeld for eit kalenderår. Dette er gjeldande prisar frå 01.01.2024.

Sjå betalingsregulativ for Moa svømmehall.

Pris for billettar og kort

Billettprisar
Kategori Billett 20 klipp Halvårskort  Årskort
Born (frå 3- til og med 17 år. Gratis for born under 3 år) 55,- 770,- 1320,- 2218,-
Student (med studentbevis) 75,- 1010,- 1590,- 2650,-
Honnør 55,- 770,- 1320,- 2280,-
Vaksen (frå og med 18 år) 95,- 1420,- 1990 3370,-
Besøk, ikkje bad eller bruk av fasilitetar 22,- - - -
Familiekort (1 vaksen + 1 born. Kr 310,- pr. ekstra person) - - 2040,- -

Tilgangskort

For alle typar klippe- og årskort treng du eit tilgangskort. Det kostar kr 50,-

Familiekort

  • Gjeld for foreldre og barn i husstanden.
  • Passfoto av den som skal bruke kortet blir tatt hos oss.
  • Det kan ikkje leggast til fleire til familiekortet etter at det er kjøpt.
  •  Vi kan inndra kort som blir misbrukt.

Treng du noko meir?

Om du har glemt å ta med deg noko eller treng noko ekstra utstyr til svømmeturen, så har vi nokre produkt i billettluka.

Salgsartiklar
Produkt Pris
Badehette silikon 60,-
Badehette tøy 60,-
Badebriller (div. utvalg) 65,- / 259,-
Armringer 160,-
Engangsbleier (påbudt for born under 3 år) 25,-
Såpe 5,- / 20,-