Moa svømmehall Moa svømmehall

Moa svømmehall
Moa svømmehall

Prisar

Billett eller kort kan du kjøpe i billettluka vår. Her er ein oversikt over prisane.

Pris for billettar og kort

Billettprisar
Kategori Billett 20 klipp Halvårskort  Årskort
Born (frå 3- til og med 17 år. Gratis for born under 3 år) 50,- 750,- 1 270,- 2 180,-
Student (med studentbevis) 70,- 965,- 1 520,- 2 540,-
Honnør 50,- 750,- 1 270,- 2 180,-
Vaksen (frå og med 18 år) 95,- 1355,- 1 900,- 3 225,-
Besøk, ikkje bad eller bruk av fasilitetar 20,- - - -
Familiekort (1 vaksen + 1 born. Kr 300,- pr. ekstra person) - - 1 950,- -

Tilgangskort

For alle typar klippe- og årskort treng du eit tilgangskort. Det kostar kr 50,-

Familiekort

  • Gjeld for foreldre og barn i husstanden.
  • Passfoto av den som skal bruke kortet blir tatt hos oss.
  • Det kan ikkje leggast til fleire til familiekortet etter at det er kjøpt.
  •  Vi kan inndra kort som blir misbrukt.

Treng du noko meir?

Om du har glemt å ta med deg noko eller treng noko ekstra utstyr til svømmeturen, så har vi nokre produkt i billettluka.

Salgsartiklar
Produkt Pris
Badehette silikon 60,-
Badehette tøy 60,-
Badebriller (div. utvalg) 65,- / 259,-
Armringer 160,-
Engangsbleier (påbudt for born under 3 år) 25,-
Såpe 5,- / 20,-

Prisane blir bestemt av Ålesund kommunestyre og gjeld for eit kalenderår. Dette er gjeldande prisar frå 01.01.2021.

Sjå betalingsregulativ for Moa svømmehall.