Moa svømmehall Moa svømmehall

Moa svømmehall
Moa svømmehall

14. august stenger vi en periode for rehabilitering av garderober.

Kjære badegjester og brukergrupper av Moa svømmehall.

Mandag 14. august stenger vi en periode for å rehabilitere garderobe, dusj, badstue og toalettareal. Det estimeres en tid på ca. 2,5 til 3 mnd. på prosjektet. Vi vil holde dere løpende oppdatert på fremdrift. 

Moa svømmehall er for mange selve symbolet for folkehelse. Svømmeundervisning, mosjon, fysisk aktivitet, leik og moro, idrett, fysiogrupper og ikke minst en viktig sosial arena. Det kan være utfordrende for samtlige brukergrupper at vi holder stengt i en så lang periode, men rehabiliteringen er helt nødvendig. Vi ser frem til fornyet fasiliteter som vi alle kan nyte godt av. Vi gleder oss til resultatet!  

Alle som har familie/årskort får forlenget dette likt med tiden vi er stengt. 

Tilgjengelegheit

Alle skal ha like moglegheiter til å bruke denne nettstaden. Derfor arbeider vi kontinuerleg med å forbetre brukaropplevinga, og nyttar relevante standardar for tilgjengeligheit.

Tiltak for å støtte tilgjengelegheit

Vi skal:

  • Følgje forskrift om universell utforming av IKT.
  • Følgje krava i WCAG 2.1 (Digitaliseringsdirektoratet)
  • Halda oppe og vidareutvikla ein tilgjengeleg nettstad.

Dette jobbar vi med

Vårt mål er å gjera innhaldet så tilgjengeleg som mogleg for alle brukarar:

  • Tekstane skal ha god struktur som er lett å navigere i, og dei skal skrivast i eit klart og tydeleg språk.
  • Når vi bruker bilde og grafikk skal vi sjå til at informasjonen òg blir forklart for brukarar som ikkje kan sjå.
  • Når vi bruker video eller lydopptak skal den være teksta, og når vi bruker lyd skal innhaldet òg komme fram i form av tekst.
  • Vi som publiserer på nettstaden får opplæring og rettleiing i korleis lage universelt utforma innhald.
  • Vi testar og kvalitetssikrar innhaldet jamleg, slik at brukaropplevinga blir best mogleg.

Sei ifrå om manglande tilgjengelegheit

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller skriv vi på ein måte som gjer at det vanskeleg å forstå?
Vi set stor pris på tilbakemeldingar om tilgjengelighet!

Send oss ei melding her.

Tilgjengeleghetserklæring

Alle offentlege verksemder pliktar å ha ei eiga tilgjengelegheitserklæring.

Les tilgjengelegheitserklæringa vår her