Moa svømmehall Moa svømmehall

Moa svømmehall
Moa svømmehall

Barnehagesvømming

Moa svømmehall tilbyr gratis svømmeundervisning for barnehagebarn i Ålesund.

Svømmeundervisningen skal gjere barna trygge i vatnet gjennom vanntilvending og leik.

Tilbodet er retta mot førskulebarn, og er organisert av Ålesund kommune.

​Undervisninga er på 45 minutt to gongar i veka over3 veker.