Moa svømmehall Moa svømmehall

Moa svømmehall
Moa svømmehall

14. august stenger vi en periode for rehabilitering av garderober.

Kjære badegjester og brukergrupper av Moa svømmehall.

Mandag 14. august stenger vi en periode for å rehabilitere garderobe, dusj, badstue og toalettareal. Det estimeres en tid på ca. 2,5 til 3 mnd. på prosjektet. Vi vil holde dere løpende oppdatert på fremdrift. 

Moa svømmehall er for mange selve symbolet for folkehelse. Svømmeundervisning, mosjon, fysisk aktivitet, leik og moro, idrett, fysiogrupper og ikke minst en viktig sosial arena. Det kan være utfordrende for samtlige brukergrupper at vi holder stengt i en så lang periode, men rehabiliteringen er helt nødvendig. Vi ser frem til fornyet fasiliteter som vi alle kan nyte godt av. Vi gleder oss til resultatet!  

Alle som har familie/årskort får forlenget dette likt med tiden vi er stengt. 

Gratis inngang for 3. klassingar

Alle barn på 3. trinnet i Ålesund kommune kan bade eller svømme gratis, så mykje dei vil.

Dei fleste barneskolane i kommunen startar med svømmeundervisning i 3. klasse.

For at barna skal bli trygge i vatn og lære å svømme, og for å gi føresette betre høve til sjølv å lære barna å svømme, har vi starta eit prøveprosjektet med gratis svømming. Dette kan være eit viktig tillegg til undervisninga til skolane.

Dette nye tilbodet varer fram til og med 15. august 2023.

Slik virka tilbodet

Sidan barn i 3. klasse er under 10 år må dei ha med seg ein vaksen over 18 år som har ansvar for barna. Dei som er med betalar vanleg pris. Ein vaksen kan ha med opptil 3 barn.

På Moa svømmehall har vi namnelister for alle elevar på 3. trinn i kommunen, slik at vi kan sjekke kven som kan få bade eller svømme gratis.