Moa svømmehall Moa svømmehall

Moa svømmehall
Moa svømmehall

Idrettskolar

Idrettsskolar kan få reservert baner i svømmehallen.

Elevane i idrettsskolane deler bassenget med andre gjestar. Tildeling må avtalast på førehand.