Moa svømmehall Moa svømmehall

Moa svømmehall
Moa svømmehall

Svøm betre

Vi kan hjelpe deg til å forbetre dine svømmeferdigheitar.

Treng du hjelp til dei heilt grunnleggande svømmeferdigheitane dine? Eller er du ein erfaren svømmer som vil perfeksjonere svømmeteknikken din? Spør våre instruktørar og badebetjenter om tips og rettleiing.

Vi har satt av ekstra tid til rettleiing kvar måndag frå kl 17.30 (voksenbading) utanom skuleferiane. Spør oss gjerne andre dagar også, så hjelper vi deg med glede - om vi har anledning. 

Og dette kostar ikkje noko meir enn den vanlege inngangsbilletten.