Moa svømmehall Moa svømmehall

Moa svømmehall
Moa svømmehall

Jobb hos oss

På Moa svømmehall er det godt og varmt, sjølv når vinden uler utanfor og regnet piskar mot vindauga. Her er det mange gjester og stor badeglede - og vi som jobbar her stortrivst. Har du lyst til å jobbe hos oss? Når vi har ledige stillingar vil vi fortelje om dei her.

Vi tilbyr

 • Ein aktiv kvardag i eit godt arbeidsmiljø.
 • Tilsetjing i IA - bedrift (inkluderande arbeidsliv).
 • Medlemskap i KLP pensjonsordning.
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avgjerdene til hovudtariffavtalen.
 • Kvelds- og helgetillegg blir utbetalt iht. regulativ.

Vi har òg felles svømmetrening vekentleg

Vi krev

For å bli badebetjent eller ta vaktholdoppgåver i svømmehallen må ein:

 • Være svømmedyktig - det skal visast fram på jobbintervju
 • Mestre neddykk med klede ned til minst 3,8 meters djupne.
 • Ha kunnskap om livreddande førstehjelp. Teoretisk opplæring og kursing i stillinga vil bli gitt.
 • Søkar må beherske norsk munnleg godt.
 • Kunne framlegge tilfredsstillande politiattest.
 • Bestå krava i ein obligatorisk kompetanseprøve, som blir arrangert ein gang i halvåret.

Sjekk om vi har ledige stillingar

Sjå alle ledige stillinger i Ålesund kommune, der kan du filtrere på Moa svømmehall for å se om vi har noko ledig.

Kontakt

Endre Helgå
Driftsleiar
E-post
Telefon 70 16 45 21
Mobil 93 40 96 50